O Filmovom klube

Filmový klub Watch&Think ponúka študentom a študentkám možnosť vzhliadnuť dokumentárne filmy s politickým podtextom a spoločne diskutovať o problémoch týkajúcich sa slovenskej spoločnosti s pozvanými hosťami.

Filmový klub Watch&Think vznikol z iniciatívy študentiek Katedry politológie ISPV s podporou organizácie Človek v ohrození (Projekt Filmové kluby Jeden svet).

Na rozdiel od iných vysokoškolských filmových klubov, FK Watch&Think sa snaží priblížiť aktuálne témy a udalosti nielen prostredníctvom dokumentárnych filmov, ale aj odbornými diskusiami s pozvanými hosťami, ktorí patria medzi odborníkov v danej oblasti. Študenti a študentky majú možnosť vidieť nielen zaujímavé filmy, ale i hostí, ktorí svojimi znalosťami ponúknu všeobecný rozhľad v jednotlivých tematikách.

Premietame na:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Nám.J.Herdu 2, Trnava
Prízemie, Miestnosť S 0.2

Kontakt:
Zodpovedná vyučujúca: PhDr. Viera Žúborová
E-mail: viera.zuborova@gmail.com

Organizačný tím: Lucia Oriešková
E-mail: orieskova.lucia@gmail.comVstup voľný na všetky premietania